Hoe moet Rusland worden afgeschrikt?

HCSS
HCSS

De Russische inval in Oekraïne markeerde een keerpunt in de Europese veiligheid. Het maakte voor iedereen duidelijk dat de tijd voorbij was dat onze krijgsmachten zich vooral richtten op vredesbevorderende operaties ver van huis. De oorlog maakt op hardhandige wijze duidelijk dat het NAVO-gebied nu zelf wordt bedreigd. Om te begrijpen hoe Rusland kan worden afgeschrikt is het noodzakelijk om een aantal inzichten en concepten uit de Koude Oorlog opnieuw te bezien, in het licht van de huidige tijd met zowel duidelijke vergelijkbare als echt andere kenmerken.

In deze studie trachten Rob de Wijk, Frank Bekkers en Tim Sweijs een antwoord te geven op de vraag hoe we met die nieuwe  én tegelijkertijd oude dreiging moeten omgaan. Daarbij staat oorlogsvoorkoming door afschrikking centraal.

Lees de volledige publicatie hier.

The Hague Centre for Strategic Studies

HCSS conducts research and provides advice on geopolitical and defence & security issues to governments, international institutions and businesses. Our research is characterized by a datadriven, multidisciplinary approach, specialist knowledge and a strategic orientation. We combine broad, conceptual knowledge with qualitative and quantitative methods and present our findings in the form of recommendations, strategic explorations and scenario analyses