31 May 2022

Geen verdeeldheid in twee, maar pluralisme – Kerk en Religie in Oekraïne

Photo by Julia Tsukurova on Unsplash
Photo by Julia Tsukurova on Unsplash

Oekraïne wordt traditioneel vaak omschreven als “grensland” tussen Oost en West. Enerzijds wordt hiermee de religieuze tegenstelling aangeduid; Oekraïne als grensland tussen het Oosters orthodoxe en Westerse christendom. Anderzijds speelt Oekraïne een belangrijke rol in geopolitieke modellen (deels gebaseerd op religie), zoals het beruchte boek van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington. Daarin wordt Oekraïne opnieuw omschreven als grensland tussen Rusland en Europa. In algemenere zin, en meer met het oog op religie en cultuur, wordt Oekraïne ook beschouwd als een grens tussen een Latijns-Westerse en een orthodox-christelijke sfeer.

Consequent is nu ook de oorlog in Oekraïne uiteindelijk een confrontatie tussen Oost en West, of tussen Rusland en Europa. Religie, en op basis daarop cultuur en politieke systemen botsen tegen elkaar. Hoewel deze visie in ietwat simpele termen nog altijd wordt verkondigd door het Kremlin en het Moskouse patriarchaat, met name door patriarch Kirill is het een ietwat simplistische veronderstelling van de werkelijkheid.  

Lees het volledige artikel hier.

Institute of Eastern Christian Studies