01 Mar 2019

De orthodoxe kerken en de mensenrechten in de 21ste eeuw (Dutch)

Orthodox Church candles
Orthodox Church candles

Dit artikel onderzoekt de relatie van de tegenwoordige orthodoxe, oosters-christelijke theologie tot de mensenrechten. Tegenwoordige controverses worden in een grotere historische context geplaatst, waarbij de achtergronden van de verschillende posities van het oosters christendom worden toegelicht, bijvoorbeeld ten aanzien van actuele onderwerpen zoals kerk en staat, universalisme van mensenrechten of theologische antropologie. De stelling is dat er nog veel schatten te vinden zijn in deze theologische traditie, die echter ten bate van allen nog moeten worden opgedolven.

Lees het hele artikel hier.

Institute of Eastern Christian Studies